صبر کنید...

یافتن محصولات و سرویس ها

پلن خود را انتخاب کنید

با 30 روز بازگشت وجه

وردپرس ۱
240,000 تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
پردازنده استاندارد
دیتابیس نامحدود
ساب دامنه نامحدود
نصب با یک کلیک
دامنه رایگان
گواهی SSL رایگان
گواهی رایگان
ایمیل مایکروسافت 365
وردپرس 2
240,000 تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
پردازنده استاندارد
دیتابیس نامحدود
ساب دامنه نامحدود
نصب با یک کلیک
دامنه رایگان
گواهی SSL رایگان
گواهی رایگان
ایمیل مایکروسافت 365
وردپرس 3
630,000 تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
پردازنده استاندارد
دیتابیس نامحدود
ساب دامنه نامحدود
نصب با یک کلیک
دامنه رایگان
گواهی SSL رایگان
گواهی رایگان
ایمیل مایکروسافت 365